About us

Fleet

Banat – 300 passengers

Moldova – 300 passengers

Mircesti – 150 passengers

Maramures – 150 passengers

Fieni – 20-60 passengers

Adriatica – 20-60 passengers

Delta Expres 1 – 198 passengers- fast ship

Delta Expres 2 – 198 passengers- fast ship

Short History (romanian only)

Transportul de pasageri în localitățile din Delta Dunării până în anii 1990 s-a desfășurat pe un intinerar ce avea plecarea din BRĂILA apoi GALAȚI, ISACCEA – Tulcea unde destinațiile se ramificau funcție de interesele călătorilor pe cele 3 brațe: Chilia, Sulina și Sfântu Gheorghe.

Pana in anii 1970 navele folosite erau de regulă nave cu zbaturi, propulsate cu aburi, folosind drept combustibil – păcura și provenite din captură de război, (Tudor Vladimirescu, Republica, Borcea, etc.) construite în anii 1850 – 1900 – în Austria, Ungaria, etc.

În perioada anilor 1968 – 1972 în baza unui program național, s-a realizat înlocuirea vechiului parc de nave cu o flotă modernă care să facă față noilor cerințe determinate de politica de dezvoltare și valorificare a resurselor naturale din zona Deltei Dunării, cu efect în creșterea demografică in localitățile din Deltă și limitrofe acesteia.

Toate acestea au determinat mutații ale populației din alte zone din țară spre zona Deltei, ajugându-se la cca 40 – 45000 locuitori la care se adaugă personalul muncitor sezonier ce lucrau la recontatul stufului, în sivicultură, agricultură, piscicultură, etc.

Navele construite prin acest program național, au fost realizate în șantierele navale din România – OLTENIȚA, GIURGIU, etc. iar prin proiectare s-a avut în vedere adoptarea la condițiile specifice zonei „DUNĂRII DE JOS” respectiv, adâncimile minime şi maxime pe cele 3 brate, condiţiile de iarnă,şenal navigabil cu acvatoriu limitat, etc.

 

Evenimentele de după 1989 au schimbat radical situaţia din trecut, prin desfinţarea si privatizarea fostelor societati de stat de transport şi de aprovizionare.

Astfel în anul 1994 societatea de transport naval CNFR – Galaţi deţinătoarea celei mai mari flote de transport marfă de pe Dunăre se privatizează, inclusiv secţia de transport pasageri  – ce avea sediul la Tulcea.

Programul de activitate a acestei secţii se schimbă în sensul că datorită apariţiei transportului auto (microbuze)pe relaţia Brăila – Tulcea şi Galaţi – Tulcea, cursele navale devin nerentabile şi se suspendă.

Datorită acestui fapt, precum si a desfinţării întreprinderilor specializate în aprovizionare, creşte presiunea pe flota de pasageri în preluarea unor cantităţi din ce în ce mari de marfă, atât de strictă necesitate cât şi pentru alte destinaţii  – materiale de construcţii, mobilă, etc.

 

În plin proces de restructurare după privatizare, în anul 1999, urmare a evenimentelor din fosta IUGOSLAVIE – CNFR NAVROM GALAŢI este în situaţia de a nu mai putea naviga în amonte, îşi reduce substanţial  activitatea de transport marfă inclusiv a flotei de pasageri de la Tulcea pe care o subvenţiona din veniturile flotei transportului de marfă.

 

Drept urmare, organele locale judeţene, împreună cu CNFR – NAVROM GALAŢI şi agenţi economici hotărăsc in luna iunie 1999 să constituie societatea pe acţiuni  NAVROM DELTA la Tulcea care să pună bazele unei activităţi stabile de transport pasageri cu continuitate şi care să răspundă deziteratelor şi condiţiilor specifice zonei Deltei Dunării.

 

Până in anul 2007 „Serviciul public de transport al pasagerilor şi al mărfurilor de strictă necesitate între localităţile din Delta Dunării şi Municipiul Tulcea” s-a desfăşurat în baza art.9 din O.G. 97/1999 privind garantarea furnizării de servicii publice în transporturile rutiere şi pe căile navigabile interioare precum şi a prevederilor H.G. 595/2000 privind stabilirea serviciului public pentru transportul pasagerilor şi al mărfurilor de strictă necesitate între localităţile din Delta Dunării şi Municipiul Tulcea.

 

Din anul 2007 acest serviciu public a fost atribuit respectând prevederile O.U.G 304/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune, de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin legea 337/2007 şi H.G.595/2000.  Încă de la constituirea SC NAVROM DELTA, Consiliul de Administraţie a stabilit un program ce cuprindea atât obiective imediate cât şi de perspectivă, dar care să conducă în final la o stabilitate a activităţii şi adoptarea nevoilor în primul rând a locuitorilor din Delta Dunării. Printre principalele obiective redăm:

– restructurarea parcului de nave funcţie de volumul de activitate solicitat de situaţia actuală (renunţarea la cursele Brăila – Tulcea);

– modernizarea acestui parc de nave prin crearea condiţiilor civilizate de transport;

– implementarea tuturor cerinţelor impuse de Autoritatea Navală Română derivate din normele europene în domeniu (normele de pe RIN);

– creşterea condiţiilor pentru transport marfă de strictă necesitate pe navele care permiteau acest lucru (spaţii şi agent frigorific);

– creşterea gradului de disciplină a personalului navigant, concomitent  cu măsuri de creşterea gradului de pregătire profesională a acestuia;

– o permanentă comunicare cu reprezentanţii comunităţilor locale, pentru cunoşterea nevoilor lor şi adoptarea programului nostru la aceste cerinţe.

 

Pe tot cursul DUNĂRII, din Germania şi până la vărsarea în Marea Neagră, nu există nici un armator care să deţină o asemenea flotă de pasageri cu o structură a capacităţilor de transport cuprinsă între 20 şi 300 locuri cu spaţii special amenajate pentru transport mărfuri între 10 şi 30 tone, condiţii civilizate de transport şi nu în ultimul rând un detaşament tehnic de navigatori de cca 120 persoane  (marinari, timonieri, căpitani, motorişti, şefi mecanici) foarte buni din punct de vedere profesional şi cunoscători ai tuturor rutelor pe care navigă.

În patrimoniul acestei societăţi sunt şi cele 20 pontoane cu pasarele ce constituie infrastructura de îmbarcare şi debarcare a pasagerilor şi mărfii in Tulcea şi celelalte localităţi din Deltă.

 

Din 1999 până in prezent au folosit serviciul public oferit de Navrom Delta peste   3 100 000 de calatori si s-au transportat peste 65 de mii de tone de marfuri generale si bunuri de stricta necesitate.

Company Data

Name: SC NAVROM-DELTA SA TULCEA
Joint stock: 4.890.600 RON
Founded : 1999
Address: Romania, Tulcea , str.Portului nr.26
Registration number: J36/196/1999
CUI: R 11791202
Object of activity:inland waterway transport and related activities.

Based on HG 595/2000, the “Public transport of passengers and goods of strict necessity between the Danube Delta and Tulcea municipalities” is carried out.

 

Contact us

Email: info@navromdelta.ro

Phones:
+40 240 511 553 – secretariat
+40 240 519 008 – info
+40 240 511 528 – fax
+40 783 270 700 – bookings for groups (more than 20 persons)

Address:
STR.PORTULUI NR.26,TULCEA, ROMANIA
Postal code 820243